RoHS2 conformiteitsverklaring

Download hier de afdrukbare versie van de RoHS2 conformiteitsverklaring

ACE electronics verklaart hierbij officieel dat alle producten en (sub)assemblages, geproduceerd volgens de Europese Aanbevelingen voor Loodvrije Productie, RoHS2-conform zijn zoals gedefinieerd in RoHS2 Directive 2011/65/EU van het Europese Parlement betreffende de beperking van gebruik van gevaarlijke stoffen en materialen in elektrische en elektronische apparaten.

Alle RoHS2 comforme producten en (sub)assemblages overschrijden geenszins de maximale limiet voor de volgende 10 specifieke materialen:

1.Lood (Pb) : 0,1%
2.Mercury (Hg) : 0,1%
3.Cadmium (Cd) : 0,01%
4.Hexavalent Chroom (Cr+6) : 0,1%
5.PolyBrominated Biphenyls (PBB) : 0,1%
6.PolyBrominated Diphenyl Ethers (PBDE) : 0,1%
7.Hexabromocyclododecane (HBCDD)
8.Bis (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP)
9.Butyl benzyl phthalate (BPP)
10.Dibutyl phthalate (DBP)

Een maximale concentratie van hogervermelde percentages in gewicht van homogeen materiaal wordt getolereerd.
ACE electronics NV - Industrieterrein-2 nr. 12 - I.Z. Webbekom 2118 - B-3290 Diest (Belgium)
Tel: +32(0)13 53 19 06 - Fax: +32(0)13 53 19 08